Събития от програмата

за честванията във връзка с 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878) и възстановяването на българската държавност