Национален ученически конкурс
„Не се гаси туй, що не гасне“

Национално движение „Русофили“
ХII Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ е посветен на 140-годишнината от края на Руско-турската освободителна война. Ежегодно конкурсът се организира от Национално движение „Русофили“, с подкрепата на Международен обществен фонд „Российский фонд мира“, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти и Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017–2018 г. в направление „Наука и техника“, под №31.
Награждавене на победителите от XI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“
Традиционно конкурсът е с тематика, обхващаща българо-руските отношения през вековете, тяхното настояще и бъдеще. Миналогодишното и тазгодишното издание на конкурса са посветени на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война
Фотографии: НД „Русофили“
Повече за конкурса
Цел на конкурса
Чрез проучване на важни моменти от историята и съвремието на българския и руския народи, младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения.

Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки, по предлаганата тематика, да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия“ в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.
Основни направления
В тематиката на конкурса се предлагат следните основни направления:

1. В духовната сфера:

  • история: подвигът на руски воини и български опълченци в Руско-турската освободителна война;
  • литература: български и руски писатели и поети, писали за отношенията между двата народа;
  • изкуство: български и руски художници, композитори, филмови, театрални и кино дейци, посветили творби на българо-руските отношения;
  • православие: връзките на българските и руски духовници и на двете църкви през вековете и съвремието.
2. В материалната сфера:

  • туризъм и отдих: маршрути и исторически забележителности, свързани с Руско-турската война.