Нова книга на
проф. Орлин Загоров

Фондация „Устойчиво развитие за България“
Книгата на проф. Орлин Загоров «Славянская духовность — культурный код болгарской национальной идентичности» излезе на бял свят на руски език.

Новото издание на известния български учен, доктор на философските науки Орлин Загоров е посветено на славянската духовност, нейните исторически аспекти, настояще и бъдеще. Особено внимание авторът е отделил на опитите на някои съвременни сили да откъснат българите от националната им идентичност и принадлежността им към славянската духовност. Съдържанието на книгата е изключително актуално и несъмненно ще предизвика интерес.

Професор Орлин Загоров е автор на редица книги и научни трудове в областта на философията, политологията, културологията, социалната екология и философската антропология. Много от неговите трудове са преведени и издадени на руски език. Професор Загоров е член на Международната славянска академия на науките, образованието, изкуството и културата в Москва и на Българската академия на науките и изкуствата.

След отменяне на епидемичните мерки Фондация „Устойчиво развитие за България“ планира провеждането на презентация на книгата както в България, така и в Русия.
проф. Орлин Загоров, «Славянская духовность — культурный код болгарской национальной идентичности», София 2020
проф. Орлин Загоров, «Славянская духовность — культурный код болгарской национальной идентичности», София 2020
Фотографии: Фондация „Устойчиво развитие за България“