Нашата признателност е част от достойнството, благородството и мъдростта на народа ни.

Обръщение на Румен Радев по повод 140 години от края на Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност
Уважаеми сънародници,

На 3-ти март 2018 г. ще отбележим 140 години от подписването на Санстефанския мирен договор. Руско-турската война (1877–1878) е освободителна за България и в резултат на руската победа родината ни възкръсва на картата на Европа.

За мен бе чест да приема поканата на Националния инициативен комитет за отбелязване на 140-ата годишнина от края на Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност. Програмата на честванията не се ограничава с историческата дата, а се разпростира върху цялата 2018 г. и непрекъснато се обогатява, благодарение на вашите инициативи.

През изминалата година се убедих в живата връзка на българите с нашата история. На паметните за всеки българин места срещах хиляди хора, изминали десетки, понякога стотици километри, за да засвидетелстват своята признателност към родните възрожданци, въстаници, четници, опълченци, към хилядите воини от освободителната армия на император Александър II, намерили последен покой на българска земя. Паметта за онези дни, онзи дух и онези герои устоя на всички посегателства.

Годишнината от свободата е повод да докажем, че я ценим и отстояваме: с правдиво слово и достойно поведение, с лично участие или със спомоществование. Една невидима нишка свързва свободата, завоювана през 1878 г. и днешната свобода на граждани на суверенна и демократична България. Тя бе пренесена през всичките 140 години, независимо от превратностите на историята. Днес тя е в ръцете на живите поколения. Вярвам, че всички ние ще осмислим и почетем славната годишнина. Нашата признателност е част от достойнството, благородството и мъдростта на народа ни.

Румен Радев
Президент на Република България