Нека в името на скъпото ни Отечество да постигнем помирение, единение и национално съгласие...

Призив на Съюза на ветераните от войните на България
Уважаеми граждани на Република България,

Преди 140 години на 3 март 1878 години ние българите бяхме освободени от турско робство. В златната книга на българската история, наситена със славни и героични прояви на българския войнски дух и стремеж към свободата беше изписана още една страница, с която ние и бъдещите поколения винаги ще се гордеем. Такава е страницата, която отразява подвига и саможертвата на руските войни и българските опълченци през Руско-турската освободителна война 1877–1878 година. Независимо от многопластовото тълкуване на причините и резултатите от войната, главното и доминиращо в тях е, че тя се води за освобождаване на православните християни и други народи, населяващи Балканския югоизток.

В продължение на 140 години на тази война са посветени повече от 4 000 задълбочени изследвания, научно-популярни издания, спомени и художествени произведения, в които битуват множество погрешни схащания, клишета и илюзии, основаващи се на положителни или отрицателни оценки и емоции. Въпреки разнообразието в преобладаващата част от тях войната е определена като Освободителна, защото историческата истина е такава, че именно Русия освобождава българите от османско робство и този факт не може да бъде нито оспорван, нито отричан. И още нещо. Независимо от решаващия принос на Русия, не може безотговорно да се твърди, че нашето освобождение е придобито даром, защото то е и плод на българското национално освободително движение, на десетките хиляди жертви на българския народ до началото на войната и на неоспоримия принос на повече от 12 000 опълченци и десетки хиляди съгледвачи, разузнавачи и помощници по снабдяването с хранителни продукти и материали, по медицинското осигуряване и прокарване на пътища за руската армия.

Днес ние – ветераните и потомците-членове на Съюза на ветераните от войните на България се обръщаме към всички български граждани за:

  • Тържествено отбелязване на Деня на Освобождението – 3 март 2018 г. на национално, регионално и местно ниво.
  • Отдаване на заслужена почит и преклонение към участниците, жертвите и пострадалите във войните за независимост и национално обединение на България. Провеждане на ритуали пред паметниците на българската войнска слава – символ на героизъм и жретвоготовност в името на Родината.
  • Възстановяване на традиционните нравствени, морални и духовни ценности като неотменна черта на българския народ.
  • Решителен граждански отпор срещу всеки опит за нарушаване на демократичните норми, свободата и гражданския мир.
  • Промяна в социалната политика на държавната и местната власт за подобряване състоянието на гражданите и конкретно на пенсионерите.
  • Отхвърляне на всякакво „филство“ и „фобство“ и възвисяване на родолюбието като национална кауза на всички българи.
  • Спиране и преодоляване на дълбоката криза в областта на стопанската и социалната сфера, духовността, науката, културата и образованието.
  • Изпълнение заветите на Васил Левски за равнопоставено и равноправно участие на България в структурите на Европейския съюз.
  • Близки взаимноизгодни отношения с Русия и други традиционни партньори.

Нека в името на скъпото ни Отечество да постигнем помирение, единение и национално съгласие, за да се обединим при изпълнението на посочените по-горе приоритети.

Да живее България!


Централен управителен съвет
на Съюза на ветераните от войните на България