Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“

Фондация „Устойчиво развитие за България“ съвместно със Синдиката на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски“, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия“, Дружество „Найден Геров“, Федерация „Съюз на съотечествениците“, Руския културно-информационен център, Съюза на приятелите на България – Москва, Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската федерация в Република България организира за учебната 2017/2018 г.
Международен ученически конкурс
„Заедно в ХХІ век“
Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.
Теми
Крайна дата за изпращане на творбите:
10 май 2018 г.
Тема 1
140 години от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – освобождението и възстановяването на българската държава.
Тема 2
По пътя към Победата. От историческите битки към историческата Победа – Победата при Сталинград (февруари 1943 г.) и Курската битка.
Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи: І–ІV клас, V–VІІІ клас, ІХ–ХІІ клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век“ на Фондация „Устойчиво развитие за България“. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и други приятелски страни.
Условия за провеждане на конкурса:
  • Участието в конкурса е индивидуално.
  • В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса.
  • Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.
  • За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж (препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон).
  • Песните се изпращат на диск (аудио запис на изпълнение на песента), придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество (от един автор) за музика и текст.
  • Учениците могат да използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.
  • Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.
  • Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.
Организация на конкурса:
За участие в конкурса, творбите се изпращат до 10 май 2018 г. в Националния организационен комитет на адрес:

Руски културно-информационен център
За конкурса „Заедно в ХХІ век“

Фондация „Устойчиво развитие за България“
ул. „Шипка“ №34
София 1504, България

Телефони за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България“:
тел. +359 2 958 4973
моб. тел. +359 89 671 9620, +359 89 554 6578,
е-mail: zaedno_21vek@mail.bg

Национален дворец на децата:
тел. +359 02 920 2317

Вестник „Учителско дело“:
тел. +359 2 981 3528

Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя. Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.
Награди:
Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център.

Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РУО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците „Учителско дело“, „Русия днес“, „Жарава“ и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители, Руския културно-информационен център.

Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.
Рисунки на участници
от лятната сесия на конкурса
Фотографии: Фондация „Устойчиво развитие за България“