България помни!

Сайтът pomnim.bg е създаден по повод 140-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. и възстановяването на българската държавност. Днес той продължава да отразява важни дати и личности, които са част от историята на нашето Освобождение.
Актуално
    140 години независимост на България