международна научна конференция

Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)

2 – 4 март 2018 г.
Във връзка с честването на 140 години от Руско-турската война Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Международна научна конференция на тема „Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)“. Организационния комитет на събитието е с председател чл. кор. проф. дин Иван Илчев и членове проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Тина Георгиева, гл. ас. д-р Мария Баръмова и Анна Чанкова.

Конференцията ще се проведе от 2 до 4 март 2018 г., а богата ѝ програма включва доклади на повече от 70 участника от 11 държави.
Пълна програма на конференцията
2 – 4 март 2018 г.