Поетична антология
„За Русия – с обич“

Съюз на българските писатели
и Фондация „Устойчиво развитие за България“
В навечерието на 140-годишнината от Руско-турската война (1877–1878 г.) в Руския културно-информационен център се състоя вълнуващо представяне на Поетичната антология „За Русия – с обич“ издание на Фондация „Устойчиво развитие за България" съвместно със Съюза на българските писатели и издателство „Български писател“. Гост бе Алексей Новоселов – секретар по културните въпроси към Посолството на Руската Федерация в България.

Прекрасно оформеното двуезично издание, което съдържа стиховете на 100 български поети, посветени на Русия се посреща с огромен интерес. Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развтие за България“ подчерта, че антологията отразява поетичните послания и благодарност на българските поети и българския народ към Русия още от епохата на Българското национално възраждане до днес и тези стихове са продължение и развитие на българската фолклорна традиция, в която има над 2000 народни песни за Русия.

Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели и мнозина изтъкнати български поети, сред които Лъчезар Еленков, Матей Шопкин, Атанас Звездинов, Георги Константинов, Христо Ганов, Надя Попова, Петър Андасаров, Петър Велчев, Боян Бойчев и други, прочувствено и искрено разказваха за отношението и обичта си към Русия и четоха свои стихове. С топли думи на благодарност в навечерието на националния празник 3 март се обърна към българските творци и присъстващите и Алексей Новоселов.
От мястото на събитието
Фотографии: Фондация „Устойчиво развитие за България“