Актуално

Генерал М.Д. Скобелев – Белият генерал

На 25 октомври 2023 г. в София се проведе научна конференция на тема „180 години от рождението на ген. М.Д. Скобелев – ярка следа в Освобождението на България”.

Събитието беше почетено от широк кръг български учени, историци, общественици, музейни работници.

Инициатор и организатор на проявата е фондация „Устойчиво развитие за България”, а научен ръководител и основен докладчик – доц. д-р Емилия Лазарова. Конференцията се проведе с любезното домакинство на Руския дом (Руския културно-информационен център в София).

С приветствени думи към присъстващите се обърнаха Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развитие за България”, Анастасия Кабанова – представител на Посолството на Русия, Тимур Дудаев – директор на Руския дом в София, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, Красимир Премянов – председател на Съюза на Тракийките дружества в България и др.

Научни доклади и презентации представиха Калина Канева, проф. д.и.н. Нина Дюлгерова, Станислава Стефанова от РВИМ – Плевен, д-р Татяна Терзиева от Шуменския университет, д-р Владимир Трифонов, д-р Светослав Арсениев – гл.ас. в УНСС, Евгений Белий – председател на ЦС на Българския антифашистки съюз и др.

В докладите прозвучаха не само интересни факти от живота и дейността на прочутия и любим в България и Русия генерал М.Д. Скобелев, но и задълбочени исторически изследвания и анализи относно съвременните обществени процеси, необходимостта от предаване и съхранение на историческата правда и признателността към героите.

Във връзка с големия интерес и високата научна и обществена стойност на изнесените доклади, организаторите решиха, да бъде издаден Сборник с доклади от конференцията. Предоставяме го на вашето внимание.

Генерал М.Д. Скобелев – Белият генерал (PDF, 1.5 MB)