Актуално

Юрий Венелин и българската литература в епохата на националното възраждане

Писателите от Българското възраждане са добре запознати с творчеството на Юрий Венелин и активно са използвали идеите му в своята просветна дейност, в националноосвободителната борба, в творчеството си. За тях писанията на Венелин по същество се превръщат в програма за действие за възраждане на българската нация и нейната култура. Едва ли е възможно да се намери такова явление в историята на световната култура, когато млад учен от един народ би оказал толкова мощно въздействие върху духовния живот на друг народ.

Още по темата: inslav.ru