Актуално

„3 март – Освобождението на България”

В навечерието на Националния празник на България – 3 март, в Столичната библиотека се проведе Кръгла маса „3 март – Освобождението на България”.
Организатори на кръглата маса станаха Съюзът на учените в България – секция „История” и Фондация „Устойчиво развитие за България”.

Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развитие за България” беше модератор на събитието, а научен ръководител и основен докладчик – проф.д.н. Нина Дюлгерова. Темата на доклада ѝ беше „Генезисът на Третата българска държава – исторически и съвременни измерения”.

На събитието присъстваха учени, преподаватели, представители на обществени организации, студенти.
Доклади представиха:
проф. д-р Дарина Григорова – на тема: „Въображаемото славянство“. Руската представа за българите и за Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г.“
Елена Бугарчева – на тема: „Граф Игнатиеви и България“
доц. Емилия Лазарова – на тема: „Историческата истина за Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност в българските учебници, в допълнителното образование и в средствата за масова информация“
Анелия Атанасова – на тема: „Българо-руските културни и дипломатически отношения по време на Третото българско царство“
Василианна Мархеб – на тема: „Подвигът на православната българка за освобождението на България“.
д-р Войн Божинов – на тема: „Съвременният дебат в българското общество за националния празник 3 март“

Докладчиците представиха задълбочени изследвания и анализи на важни и интересни исторически факти и документи, свързани с темата, прозвуча широк спектър от мнения и гледни точки.

След академичната част се разгоря оживена дискусия между слушателите и докладчиците в кръглата маса.
В заключение всички се обединиха около мнението, че важността на засегнатите теми има решаваща роля за развитието на нашето общество и държава, за запазване на националния ни суверенитет и независимост.
Необходимо е дискутираните теми да бъдат широко представени на българската общественост, да стигнат до максимален брой наши сънародници, да предизвикат констуктивна активност за добруването на България.

Подкрепи се идеята, да бъде създаден представителен Национален инициативен комитет за честване на 150-годишнината от Освобождението на България, който да състави и координира изпълнението на дългосрочна програма за достойно отбелязване на годишнината.
Организаторите обявиха решението си да бъде издаден Сборник с докладите, представени на кръглата маса в книжен и електронен вариант.

3 март – Освобождението на България (PDF, 2 MB)