Актуално

„Словото – дипломат“

На 7 юли тази година се навършват 145 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия. По този повод, в навечерието на годишнината се проведе българо-руски литературен форум „Словото – дипломат“, в който участие взеха писатели, критици, поети, журналисти, общественици, дипломати от двете страни. Словото, литературното творчество във всички времена са били проява на висша народна дипломация. И това го доказа проведеният форум.

Както е известно първият стих от Евангелието от Йоан гласи: „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.“ Активния творчески обмен, прякото общуване между участниците, отварянето на сърцата им един към друг спомага за опознаването, доверието, приятелството и сътрудничеството между творците от България и Русия.
Инициатори и организатори на Форума станаха Съюзът на българските писатели и Фондация „Устойчиво развитие за България“ в партньорство със Съюза на писателите на Русия, Съюза на приятелите на България и други обществени организации. Приветствия към участниците направиха Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова и Румен Петков – председател на АБВ. Сред гостите бяха проф. Светлана Шаренкова – председател на Форум „България – Русия“, Красимир Премянов, Евгений Белий, проф. Димитър Иванов и др.
В срещата, която продължи повече от три часа, при препълнена зала, със свои изказвания и литературни творби на живо, он-лайн и на запис се включиха от България: Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, Станка Шопова, председател на Фондация „Устойчиво развитие за България“, която беше водещ на срещата; Матей Шопкин, проф. Нина Дюлгерова, Бойко Коцев, Елка Няголова – председател на Международната Славянска литературна и артистична академия, Надя Попова – гл. редактор на в-к „Словото днес“, Лалка Павлова, Боян Бойчев, Иван Есенски, Петър Андасаров, Атанас Звездинов, Николай Шопов, Владимир Стоянов, Наталия Ерменкова, Панко Анчев, Минчо Минчев – издател на вестник „Зора“, Василианна Мерхеб; от Русия: поетът Владимир Исайчев, Татьяна Шлычкова зам. изп. директор на Фонд „Русский мир“, Владимир Азаров – председател на Союз друзей Болгарии, Людмила Снитенко – поетеса, координатор на Международната Славянска академия в Москва, Анатолий Щелкунов – дипломат, писател, общественик, Сергей Главюк, Олга Бояринова, Галина Дубинина – председател на Литературна академия „Русский слог“, Здравко Димитров – председател на „Асоциация и развитие на българската култура“, Валерий Латинин – поет и преводач, Сергей Решетников – поет и общественик, Андрей и Олга Румянцевы и др. С топли слова, приветствия или стихове се обърнаха още: Максим Замшев – поет, белетрист, гл. редактор на в. „Литературная Газета“, Сергей Дмитренко – проректор на Литературния институт „М.Горки“, Светлана Савицкая – Международная премия „Золотое перо Руси“, Батир Абдуллаев, Валентин Петров, Сергей Решетников, Народен ансамбъл „Гренада“ и др.
Културната дипломация, дипломацията на Словото е особенно важна в наше време, когато официалните дипломатически отношения между страните ни се намират в застой. В словата си участниците многократно подчертаваха за дълбоките духовни връзки между България и Русия, за близостта на нашите народи и култури – писменост, близоста на езиците, православна вяра, народни обичаи, песни, фолклор.

Организаторите и участниците се обединиха около идеята регулярно да се провеждат подобни литературни и културни форуми, научни конференции и др. Творците както в България, така и в Русия не са спирали да пишат за близостта на нашите народи, за необходимостта да поддържаме жив пламъка на нашата обща духовност, приятелство и стремеж да бъдем заедно и в бъдеще.

Материалите от проведения литературен форум ще бъдат събрани и издадени в сборник.

5 юли 2024 г.