Юбилейна международна научна конференция

Историческо значение, геополитически последствия и актуални измерения
на Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.)

26 февруари – 1 март 2018 г.
Като част от честванията по случай 140 години от Освобождението на България фондация „Славяни“, Национална асоциация за международни отношения (НАМО), Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД и Българско дипломатическо дружество (БДД) организират Международна научна конференция на тема „Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) и възстановяване на българката държавност. Балканите и Русия: 140 години по-късно. Историческо значение, геополитически последствия и актуални измерения.
Конференцията ще се проведе между 26 февруари и 1 март 2018 г.
Кратка програма
Дата: 26 февруари – 01 март 2018 г.
Място на провеждане:
София, Българска академия на науките (БАН)

26 февруари
Пристигане на участниците.
Настаняване.
Културна програма.
Парти „Добре дошли“.
27 февруари
Модул 1: Историческа роля и геополитически последствия на Руско-турската освободителна война 1877–1878 г.

Тематична насоченост:
 • Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. и възстановяването на българската държавност;
 • Необходимост и историко-политическа логика в Руско-турската освободителна война 1877–1878 г.;
 • Политическите стремежи и цели, реални възможности и резултати:
 • Славянската идея и Руско-турската освободителна война 1877–1878 г.:
 • Православието в освобождението на България;
 • Ролята на българското опълчение;
 • Българите и освобождението – стремежи, надежди, упования, амбиции, съмнения, противоречия и сблъсъци;
 • Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. в политическите и икономическите процеси в Русия и Европа в края на ХIХ век;
 • Геополитически последствия;
 • Съвременна оценка и изводи;
 • Актуални измерения.

Модул 2: Отношенията на България с Русия след Руско-турската освободителна война. Актуално състояние и перспективи на българо-руските отношения

Тематична насоченост:
 • Русия – естествена опора на българите в стремежа им за освобождение;
 • Българският въпрос в Османската империя и ролята на Русия;
 • Динамика и противоречия в отношенията между България и Русия;
 • Фактори, причини и последствия. Ефектът на махалото;
 • Славянизация на българската култура след Руско-турската освободителна война 1877–1878 г.;
 • Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. – за промяната в посоката на развитието на България и българите;
 • Политическите и икономически връзки на България с Русия – минало, настояще и бъдеще;
 • Състояние и перспективи на стокообмена и икономическото сътрудничество;
 • Традиции, настояще и бъдеще на културните отношения.
28 февруари
Модул 3: Балканите и Русия 140 години по-късно. Политически и икономически измерения

Тематична насоченост:
 • Политическият диалог в развитието на отношенията на Балканските страни с Русия през изминалите 140 години;
 • Новите политически реалности;
 • Държавна и публична дипломация, ролята на гражданското общество;
 • Исторически ценности и съвременност;
 • Икономическият диалог между Балканските страни и Русия: състояние и перспективи;
 • Геоаспекти на икономическите отношения;
 • Енергетика и енергийна сигурност на балканските страни и Европа;
 • Възможности за развитие на търговско- икономическите отношения (промишленост, селско странство, туризъм,строителство, инвестиции и др.);
 • Сътрудничество между страните от Черноморско-Каспийския регион;
 • Регионално сътрудничество и неговите глобални измерения;
 • Черноморския регион – зона на конфронтация или зона на мир и сътрудничество;
 • ЧИС – състояние и перспективи;
 • Големите енергийни проекти;
 • Новата макрорегионална стратегия на ЕС за Черноморския регион.

Модул 4: Балканите, Русия и евразийското пространство. Развитие на културния диалог

Тематична насоченост:
 • Развитие на историко-културните традиции и културния диалог: традиции и перспективи;
 • Информационно общество и мястото на средствата за масова информация;
 • Новите Балкани, Русия и евразийското пространство;
 • Новата трансазиатска и задокеанска стратегия – инициативата „Един пояс, един път“;
 • Глобалната миграция и подходът към нея: история, състояние, политики;
 • Борбата против ксенофобията, расизма, неофашизма и езика на ненависта;
 • Взаимната сигурност;
 • Борбата с тероризма;
 • Въпроси за опазването на околната среда.
1 март
Закриване на конференцията
Съорганизатори на конференцията:

От българска страна:
 • Българска академия на науките (БАН);
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС);
 • Дискусионен клуб „Политика 21“.

От руска страна:
 • Федерална агенция Россотрудничество;
 • Обществено обединение „Руска асоциация за международно сътрудничество“ (РАМС);
 • Институт по славянознание на Руската академия на науките;
 • Институт „Европа“ на Руската академия на науките;
 • Дипломатическа академия при Министерството на външните работи на Руската Федерация.

Медийни партньори:
 • Списание „Международни отношения“;
 • Списание „Международная жизнь“;
 • Българска телеграфна агенция (БТА);
 • Българска национална телевизия (БНТ);
 • Българско национално радио (БНР).