Интелектуална ученическа игра „Помним и славим освободителите“

Интелектуалната игра за българските ученици в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ за учебната 2017/2018 г. е по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Посолството на Руската федерация. От декември 2017 г. се предвижда да започне подготовката и организацията в училища и по региони, а завършващият, последен етап ще се състои в края на февруари 2018 г. в навечерието на 140-годишнината от освобождението на България в София.
„Помним и славим освободителите“
има за цел да:
 • Да се утвърждава историческата истина и съхранява историческата памет за Руско-турската освободителна война (1877–1878) и ролята ѝ за възстановяване на българската държава.
 • Да се разкрие нравствената и православната позиция на руския народ и общественост по време на Руско-турската освободителна война (1877–1878).
 • Да се стимулира интересът и разширяват знанията, да се развива творческият потенциал на учениците при изучаването на историческите събития от българската история и близките отношения между България и Русия.
 • Да се обогатяват познанията и формира естетически вкус към художествените произведения и историческите паметници, посветени на общото ни минало.
 • Възпитаване на уважение, преклонение и дълг към съхранение на паметните места, символи и историческото минало. Чрез подреждането на специално изработените пъзели да се развива фината моторика на децата и учениците.
Интелектуалната игра протича на училищно, регионално и национално ниво в два основни кръга:
I кръг: Междуотборна викторина
 1. Априлското въстание – апогей на национално-освободителните борби на българите. Руско-турските войни (ХVІІІ–ХІХ в.) и вярата на българите в помощта на Русия за националното освобождение.
 2. Руското общество в защита на българите след жестокото потушаване на Априлското въстание през 1876 г. Нравствената и православната позиция на руския народ и общественост.
 3. Руската дипломация и Русия в навечерието на Освободителната война. Ролята на граф Н. П. Игнатиев.
 4. Формиране и ръководство на Българското опълчение. Самарското знаме.
 5. Обявяването на Руско-турска освободителна война (1877–1878 г.) и начало на военните операции.
 6. Ход на освободителната армия и първите освободени градове на българска земя.
 7. Боевете и освобождението на Плевен.
 8. Епопеята на Шипка.
 9. Настъплението на руските войски през зимата на 1877–1878 г. – преминаването на Стара планина. Освобождението на София и др. градове в района, Пловдив и др.
 10. Българският народ в Освободителната война. Освобождението на моя роден край.
 11. Забележителни и любими руски генерали в Освободителната война.
 12. Лекари и медицински персонал в Руско-турската освободителна война.
 13. Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) в българското и руското изкуство.
 14. Санстефанският мирен договор и Берлинският конгрес.
 15. Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) в историческата памет на българите и съвременните предизвикателства.
II кръг: Интелектуална игра „Пъзели и въпроси“
Играта включва специално изработени от фондация „Устойчиво развитие за България“ следните пъзели с картини и снимки, посветени на Освобождението:
 • „Посрещането на ген. Гурко в София“, Д. Гюдженов;
 • „Ген. М. Д. Скобелев“, Н. Дмитриев-Оренбургски;
 • „Защитата на Орлово гнездо“, А. Попов;
 • Паметник на свободата на връх Шипка;
 • Паметник на героите от Плевен в Москва.
Освен състезание за подреждане на пъзели се предвиждат и въпроси, свързани с тематиката на посочените картини и снимки.
Предвижда се провеждането на Интелектуалната игра на регионално ниво с отбори-победители в училищните кръгове да стане през месец февруари 2018 г., а на национално ниво – в навечерието на 3 март 2018 г.

Училищата, които желаят да участват в Интелектуалната игра на градско и областно ниво, моля да изпратят заявка за участие на отбора си победител на електронната поща на Фондация „Устойчиво развитие за България“:

E-mail: razvitiebg@abv.bg

За участие в регионално ниво до 31 януари 2018 г.,
За участие в националното ниво до 16 февруари 2018 г.

На същия адрес може да изпратите запитване и за пъзелите, необходими за втория етап от играта.

За допълнителна информация:
доц. Емилия Лазарова, 089 554 6578